Kremlowska ksi???niczka. Sprawa Galiny Bre??niewej – Jewgienij Dodolew

Kremlowska ksi???niczka. Sprawa Galiny Bre??niewej – Jewgienij Dodolew

Cena detaliczna: 29,90
Wydawca: Bellona
EAN 9788311133839
288 stron
format 145×205 mm
oprawa mi?kka

Ostatniemu w??adcy na Kremlu, za czas??w kt??rego Rosja by??a rzeczywistym mocarstwem, niezbyt si? poszcz???ci??o z dzie?mi. C??rka Bre??niewa – Galina, by??a tyle samo wszechw??adna, co zepsuta swoj? pozycj? i w??adz? ojca. Jej imi? kojarzy si? dzisiaj z kumoterstwem i korupcj? na szczytach w??adzy u schy??ku sowieckiego imperium.

Ksi???ka prezentuje unikalny materia?? na temat klanu Bre??niew??w i czasu ich panowania. Jest to, przede wszystkim, opowie??? o c??rce genseka – Galinie Mi??ajewej-Bre??niewej, jej kolejnych ma????e??stwach i kochankach, otaczaniu si? zbytkiem i zami??owaniu do kosztownej bi??uterii, drodze do statusu wszechw??adnej “ksi???niczki ZSRR”, a wreszcie dramatycznym finale w oparach alkoholizmu, absolutnej degradacji w otoczeniu pijanych meneli, chorobie psychicznej i samotnej ??mierci w podmoskiewskiej “psychuszce”.

Nieznany w wi?kszo??ci wcze??niej materia?? dokumentacyjny sprawia, ??e ksi???ka Dodolewa jest fascynuj?cym studium kariery i ??ycia sowieckich elit w latach 1982 – 2011 – od komsomolskiej m??odo??ci, przez kolejne awanse do szczyt??w kremlowskiego Olimpu, bezkarnego u??ywania d??br tego ??wiata przy niewyobra??alnej korupcji i ??apownictwie, a?? do fina??u w kolonii karnej (cz?sto) po zmianie “generalnego”…

Top